Tuesday, 12/11/2019 - 16:05|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THPT HOẰNG HÓA 4
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Danh sách tập thể và cá nhân ủng hộ nhà trường kỉ niệm 30 năm thành lập trường

Danh sách tập thể và cá nhân ủng hộ nhà trường kỉ niệm 30 năm thành lập trường

1. Nguyễn Đình Lân - Lớp 12B7 - Khóa học 1998 - 2001: Ủng hộ 35.000.000đ

2. Lê Thị Hòa - Lớp 12C - Khóa học 1994 - 1997: Ủng hộ 10.000.000đ

3. Lê Ngọc Sơn - Lớp 12A - Khóa học 1989 - 1992: Ủng hộ 10.000.000đ

4. Lê Quang Ngọc - Lớp 12A2 - Khóa học 2000 - 2003: Ủng hộ 5.000.000đ

5. Hoàng Ngọc Thanh - Lớp 12B6 - Khóa học 1998 - 2001: Ủng hộ 60.000.000đ 

6. Nguyễn Văn Tuấn - Lớp 12B9 - Khóa học 2001 - 2004 và Lê Thị Thanh - Lớp 12C12 - Khóa học 2005 - 2008(Gia đình Tuấn Thanh cựu học sinh): Ủng hộ 40.000.000đ

7. Lương Xuân Tiến - Lớp 12A - Khóa học 1995 - 1998: Ủng hộ 10.000.000đ

8. Tập thể lớp 12B10 - Khóa học 2004 - 2007: Ủng hộ 5.000.000đ

9.Tập thể cựu học sinh Trường THPT Hoằng Hóa 4 - Khóa học 1994 - 1997: Ủng hộ 20.000.000đ

10. Lê Xuân Hùng - Lớp 12D - Khóa học 1994 - 1997: Ủng hộ 10.000.000đ

11. Bùi Khắc Long - Lớp 12C3 - Khóa học 2002 - 2005: Ủng hộ 5.000.000đ

12. Tập thể lớp 12A - Khóa 1992 - 1995: Ủng hộ quà và tiền mặt trị giá 50.000.000đ

13. Tập thể lớp 12B5 - Khóa 2001 - 2004: Ủng hộ 4.000.000đ

14. Tập thể lớp 12B10 - Khóa 2001 - 2004: Ủng hộ 5.000.000đ

15. Tập thể lớp 12B6 - Khóa 2001 - 2004: Ủng hộ 3.000.000đ

16. Lê Duy Tường - Lớp 12T - Khóa học 1985 - 1988: Ủng hộ 40.000.000đ

17. Tập thể Khóa 1996 - 1999: Ủng hộ 20.000.000đ

18. Tập thể lớp 12B2 - Khóa 2001 - 2004: Ủng hộ 5.000.000đ

19. Tập thể lớp 12A - Khóa 1993 - 1996: Ủng hộ gói kỉ yếu trị giá 25.000.000đ

20. Tập thể lớp 12C2 - Khóa 2002 - 2005 và tập thể lớp 12A1 - Khoá 2006 - 2009: Ủng hộ 5 cây xanh trị giá 16.000.000đ

21. Tập thể lớp 12C11 - Khóa 2005 - 2008: Ủng hộ 5.000.000đ

22. Tập thể lớp 12C1 - Khóa 2008 - 2011: Ủng hộ 10.000.000đ

23. Tập thể cựu học sinh khóa 1995 - 1998: Ủng hộ 30.000.000đ

24. Lê Thị Thu cựu học sinh lớp 12C - Khóa 1995 - 1998: Ủng hộ 10.000.000đ

25. Tập thể lớp 12C6 - Khóa 2005 - 2008: Ủng hộ 15.000.000đ

26. Tập thể lớp 12A4 - Khóa 2006 - 2009: Ủng hộ 2.000.000đ

27. Trương Văn Tiến cựu học sinh lớp 12B - Khóa 1989 - 1992: Ủng hộ 10.000.000đ

28. Nguyễn Thế Phương cựu học sinh lớp 12E - Khóa 1995 - 1998: Ủng hộ 10.000.000đ

29. Tập thể lớp 12B - Khóa 1991 - 1994: Lưu niệm nhà trường 2 cây xanh trị giá 10.000.000đ

30. Tập thể lớp 12C2 - Khóa 2008 - 2011: Ủng hộ 6.600.000đ

31. Tập thể lớp 12A7 - Khóa 2006 - 2009: Ủng hộ 5.000.000đ

32. Cao Văn Sâm cựu học sinh lớp 12A - Khóa 1989 - 1992: Lưu niệm nhà trường 1 cây xanh trị giá 5.000.000đ

33. Nguyễn Xuân Đồng cựu học sinh lớp 12A - Khóa 1989 - 1992: Lưu niệm nhà trường 1 cây xanh trị giá 5.000.000đ

34. Lương Văn Thủy cựu học sinh lớp 12N - Khóa 1987 - 1990: Lưu niệm nhà trường 1 cây xanh trị giá 5.000.000đ

35. Tập thể lớp 12C5 - Khóa 1999 - 2002: Ủng hộ 4.000.000đ

36. Lê Mạnh Hà cựu học sinh lớp 12A - Khóa 1993 - 1996: Ủng hộ 10.000.000đ

37. Hoàng Văn Dũng cựu học sinh lớp 12N - Khóa 1987 - 1990: Lưu niệm nhà trường 1 cây xanh trị giá 5.000.000đ

38. Tập thể lớp 12C4 - Khóa 1999 - 2002: Ủng hộ 5.000.000đ

39. Tập thể lớp 12A và 12B - Khóa 1990 - 1993: Lưu niệm nhà trường 2 cây xanh trị giá 10.000.000đ

40. Xuân Anh và Thùy Dương cựu học sinh lớp 12B2 - Khóa 2007 - 2010: Lưu niệm nhà trường 1 cây xanh trị giá 4.000.000đ

41. Tập thể lớp 12C - Khóa 1992 - 1995: Lưu niệm nhà trường hàng cây xanh trị giá 15.000.000đ

42. Tập thể lớp 12C10 - Khóa 2005 - 2008: Lưu niệm nhà trường 2 cây xanh trị giá 10.000.000đ

43. Tập thể Khóa 1985 - 1988: Lưu niệm nhà trường 1 cây lộc vừng cổ trị giá 25.000.000đ

44. Tập thể lớp 12B3 - Khóa 2007 - 2010: Lưu niệm nhà trường 1 cây xanh trị giá 5.000.000đ

45. Gia đình cựu học sinh Lê Huy Thống lớp 12N - Khóa 1985 - 1988 và Nguyễn Thị Mai lớp 12B - Khóa 1996 - 1999: Ủng hộ nhà trường 5.000.000đ

46. Tập thể lớp 12C7 - Khóa 1999 - 2002: Ủng hộ 5.000.000đ

47. Tập thể lớp 12A3 - Khóa 2006 - 2009: Tri ân nhà trường tấm biển "Thi đua dạy tốt học tốt " trị giá 10.000.000đ

48. Tập thể lớp 12D - Khóa 1991 - 1994: Ủng hộ 10.000.000đ

49. Hoàng Văn Thanh cựu học sinh lớp 12A - Khóa 1996 - 1999: Lưu niệm nhà trường 1 cây xanh trị giá 5.000.000đ

50. Hai anh em cựu học sinh Lưu Đình Tuấn lớp 12A - Khóa 1993 - 1996 và Lưu Đình Tú lớp 12A - Khóa 1996 - 1999: Lưu niệm nhà trường 1 cây hoa giấy trị giá 15.000.000đ

51. Tập thể lớp 12A1 - Khóa 2003 - 2006: Ủng hộ 10.000.000đ

52. Tập thể Khóa học 1989 - 1992: Ủng hộ 50.000.000đ

53. Nguyễn Đình Mạnh cựu học sinh lớp 12B - Khóa 1990 - 1993: Ủng hộ 5.000.000đ

54. Nguyễn Khắc Long cựu học sinh lớp 12B - Khóa 1990 - 1993: Ủng hộ 5.000.000đ

55. Tập thể lớp 12B8 - Khóa 2004 - 2007: Lưu niệm nhà trường một cây xanh trị giá 5.000.000đ

56. Gia đình cựu học sinh Hoàng Văn Việt lớp 12A1 - Khóa 1997 - 2000 và Nguyễn Thị Kim Nhàn lớp 12C7 - Khóa 1999 - 2002: Lưu niệm nhà trường một cây xanh trị giá 5.000.000đ

57. Công ty TNHH Sơn Hải - Thương nhân phân phối xăng dầu: Lưu niệm nhà trường 5 ghế đá trị giá 4.000.000đ

58. Lê Hồng Sinh cựu học sinh lớp 12C9 - Khóa 1999 - 2002: Lưu niệm nhà trường 5 ghế đá trị giá 4.000.000đ

59. Tập thể lớp 12A - Khóa 1991 - 1994: Lưu niệm nhà trường 02 máy chiếu trị giá 20.000.000đ

60. Tập thể lớp 12B1 - Khóa 2007 - 2010: Ủng hộ 5.000.000đ

61. Tập thể lớp 12A5 - Khóa 1997 - 2000: Ủng hộ 10.000.000đ(Trong đó một cây xanh trị giá 5.000.000đ và 5.000.000đ tiền mặt)

62. Lê Bá Hải cựu học sinh lớp 12A5 - Khóa 1997 - 2000: Ủng hộ 5.000.000đ

63. Tập thể lớp 12C1 - Khóa 2002 - 2005: Ủng hộ 4.000.000đ

64. Tập thể lớp 12C5 - Khóa 2005 - 2008: Ủng hộ 10.000.000đ

65. Tập thể lớp 12B2 - Khóa 2010 - 2013: Ủng hộ 5.000.000đ

66. Tập thể lớp 12C4 - Khóa 2008 - 2011: Lưu niệm nhà trường một cây xanh trị giá 5.000.000đ

67. Tập thể lớp 12B2 - Khóa 2007 - 2010: Ủng hộ 6.000.000đ

68. Tập thể lớp 12C7 - Khóa 2005 - 2008: Ủng hộ 5.000.000đ

69. Tập thể lớp 12A7 - Khóa 2012 - 2015: Ủng hộ 3.000.000đ

70. Tập thể lớp 12B12 - Khóa 2004 - 2007: Ủng hộ 3.000.000đ

71. Tập thể lớp 12A2 - Khóa 2003 - 2006: Ủng hộ 15.000.000đ

72. Tập thể lớp 12B4 - Khóa 2004 - 2007: Ủng hộ 5.000.000đ

73. Tập thể lớp 12C2 - Khóa 1999 - 2002: Ủng hộ 3.000.000đ

74. Tập thể lớp 12A7 - Khóa 1997 - 2000: Ủng hộ 10.000.000đ

75. Tập cựu học sinh Khóa 1987 - 1990: Ủng hộ 10.000.000đ

76. Tập thể lớp 12C3 - Khóa 2002 - 2005: Ủng hộ 5.000.000đ

77. Tập thể lớp 12C9 - Khóa 1999 - 2002: Lưu niệm 8 ghế đá trị giá 6.400.000đ

78. Nguyễn Quang Anh cựu học sinh lớp 12D - Khóa 1991 - 1994: Ủng hộ 5.000.000đ

79. Ông Nguyễn Văn Nghiêm Giám đốc công ty TNHH Nghi Sơn tặng 1200 chai nước khoáng trị giá 3.000.000đ

80. Tập thể lớp 12B - Khóa 1992 - 1995: Ủng hộ 5.000.000đ

81. Tập thể lớp 12A7 - Khóa 2009 - 2012: Ủng hộ 4.000.000đ

82. Tập thể lớp 12C3 - Khóa 1999 - 2002: Ủng hộ 10.000.000đ

83. Tập thể lớp 12A1 - Khóa 2000 - 2003: Ủng hộ 5.000.000đ

84. Tập thể lớp 12A2 - Khóa 2000 - 2003: Ủng hộ 10.000.000đ

85. Gia đình cựu học sinh Lê Quang Huy lớp 12B3 - Khóa 2004 - 2007 và Lê Trần Thùy Trang lớp 12C6 - Khóa 2005 - 2008: Ủng hộ 5.000.000đ

86. Lường Thế Anh cựu học sinh lớp 12C - Khóa 1992 - 1995: Ủng hộ 5.000.000đ

87. Tập thể lớp 12A1 - Khóa 1997 - 2000: Ủng hộ 5.000.000đ

88. Tập thể lớp 12B3 - Khóa 1998 - 2001: Ủng hộ 1 máy chiếu trị giá 10.000.000đ

89. Gia đình cựu học sinh Lương Hữu Bảy và Hoàng Thị Hà lớp 12B7 - Khóa 2004 - 2007: Ủng hộ 1.000.000đ

90. Tập thể lớp 12B6 - Khóa 2007 - 2010: Ủng hộ 5.000.000đ

91. Tập thể lớp 12A10 - Khóa 2000 - 2003: Ủng hộ 5.000.000đ

92. Tập thể lớp 12C12 - Khóa 2005 - 2008: Ủng hộ 5.000.000đ(Tặng 10 suất học bổng cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn)

93. Nhóm học sinh lớp 12A4 - Khóa 2015 - 2018: Ủng hộ 1.000.000đ

94. Tập thể lớp 12B5 - Khóa 2013 - 2016: Ủng hộ 3.000.000đ

95. Tập thể lớp 12C8 - Khóa 1999 - 2002: Ủng hộ 5.000.000đ

96. Hai anh em Nguyễn Tuấn Tưởng lớp 12X - Khóa 1986 - 1989 và Nguyễn Thị Tình lớp 12A1 - Khóa 2000 - 2003: Ủng hộ 5.000.000đ

97. Tập thể lớp 12A5 - Khóa 2000 - 2003: Ủng hộ 5.000.000đ

98. Tập thể lớp 12B5 - Khóa 2004 - 2007: Ủng hộ 5.000.000đ

99. Gia đình cựu học sinh Quân lớp 12B5 - Khóa 2004 - 2007: Ủng hộ 2.000.000đ

100. Tập thể lớp 12B2 - Khóa 1998 - 2001: Ủng hộ 15.000.000đ

101. Tập thể lớp 12B6 - Khóa 2004 - 2007: Ủng hộ 5.000.000đ

102. Tập thể lớp 12C6 - Khóa 1999 - 2002: Ủng hộ 4.000.000đ

103. Nguyễn Thị Vân cựu học sinh lớp 12B5 - Khóa 2007 - 2010: Ủng hộ 1.000.000đ

104. Tập thể lớp 12B - Khóa 1993 - 1996: Ủng hộ 5.000.000đ

105. Tập thể lớp 12A3 - Khóa 2000 - 2003: Tri ân nhà trường 5 ghế đá trị giá 4.000.000đ

106. Tập thể lớp 12C1 - Khóa 2011 - 2014: Ủng hộ 10.000.000đ

107. Tập thể lớp 12C - Khóa 1993 - 1996: Ủng hộ 5.000.000đ

108. Tập thể lớp 12A3 - Khóa 2009 - 2012: Tri ân nhà trường 2 ghế đá và 3.550.000đ(Trao học bổng cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn)

109. Tập thể lớp 12A6 và 12A8 - Khóa 2000 - 2003: Tri ân 1 trống đồng

110. Nguyễn Minh Nam cựu học sinh lớp 12A - Khóa 1996 - 1999: Tri ân 1 trống đồng

111. Hoàng Việt Bắc cựu học sinh lớp 12N - Khóa 1985 - 1988: Ủng hộ 5.000.000đ

112. Lê Ngọc Hải cựu học sinh lớp 12B - Khóa 1994 - 1997: Ủng hộ 10.000.000đ

113. Tập thể lớp 12B2 - Khóa 2004 - 2007: Tri ân nhà trường ghế đá trị giá 5.000.000đ 

114. Tùng, Tuấn, Giang, Lượng, Hoan cựu học sinh Khóa 1991 - 1994: Ủng hộ 10.000.000đ

115. Tạ Hữu Quang cựu học sinh Khóa 1993 - 1996: Ủng hộ 2.000.000đ

116. Tập thể lớp 12B6 - Khóa 2013 - 2016: Ủng hộ 2.000.000đ

117. Lê Huy Tuấn cựu học sinh Khóa 1996 - 1999: Ủng hộ 5.000.000đ

118. Nguyễn Xuân Manh và Lê Ngọc Biển cựu học sinh lớp 12A7 - Khóa 1997 - 2000: Ủng hộ 5.000.000đ

119. Tập thể lớp 12B7 - Khóa 2001 - 2004: Ủng hộ 3.000.000đ

120. Tập thể lớp 12V - Khóa 1986 - 1989: Ủng hộ 3.000.000đ

121. Tập thể lớp 12T - Khóa 1986 - 1989: Ủng hộ 5.000.000đ

122. Tập thể lớp 12A4 - Khóa 2003 - 2006: Ủng hộ 3.000.000đ

123. Tập thể lớp 12K - Khóa 1986 - 1989: Ủng hộ 5.000.000đ

124. Tập thể lớp 12B6 - Khóa 1998 - 2001: Ủng hộ 3.000.000đ

125. Tập thể lớp 12A - Khóa 1996 - 1999: Ủng hộ 5.000.000đ

126. Tập thể lớp 12C4 - Khóa 2002 - 2005: Ủng hộ 3.000.000đ

127. Tập thể lớp 12C5 - Khóa 2008 - 2011: Ủng hộ 5.000.000đ

128. Tập thể lớp 12A9 - Khóa 2006 - 2009: Ủng hộ 1.000.000đ

129. Tập thể lớp 12N - Khóa 1986 - 1989: Ủng hộ 1.000.000đ

130. Tập thể lớp 12B8 - Khóa 2007 - 2010: Ủng hộ 1.700.000đ

131. Gia đình Vân - Hương(Hoằng Thịnh) phụ huynh em Nguyễn Đức Huy lớp 12A1: Tri ân nhà trường 2.000.000đ

132. Lê Duy Tường cựu học sinh lớp 12T - Khóa 1985 - 1988: Ủng hộ 2.000.000đ

133. Tập thể lớp 12A5 - Khóa 2006 - 2009: Ủng hộ 2.000.000đ

134. Tập thể cựu học sinh Khóa 1988 - 1991: Ủng hộ 20.000.000đ

... (còn nữa)


Tổng số điểm của bài viết là: 24 trong 24 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Trường THPT Hoằng Hóa 4
Thời tiết
Thống kê
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 75
Hôm qua : 291
Tháng 11 : 2.409
Tháng trước : 5.461
Năm 2019 : 43.484